ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.(ΕΛ.ΛΕ)

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (έτος ιδρύσεως 1959) κατατάσσονται ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς μαγνησίας στον κόσμο και κατέχουν τη θέση του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα στην Ευρώπη.

Η εταιρεία υπήρξε πρωτοπόρος παγκοσμίως στην εξέλιξη και την εγκατάσταση εμπλουτιστικών φωτομετρικών και μαγνητικών διαχωριστών ενώ κατέχει σημαντική τεχνογνωσία στη διάσπαση και την πυροσυσσωμάτωση του λευκολίθου σε περιστροφικούς και κάθετους κλιβάνους για την παραγωγή ποιοτήτων με συγκεκριμένα φυσικά χαρακτηριστικά, ακόμα και για πολύ ειδικές εφαρμογές.

Στο εργοστάσιο πυρίμαχων μαζών παράγονται προϊόντα υψηλής ποιότητας που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των αναγκών ενός σύγχρονου χαλυβουργείου.

Το Ερευνητικό Κέντρο της εταιρείας παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων προϊόντων, τη μελέτη των εφαρμογών, το χαρακτηρισμό των υλικών και την τεχνική υποστήριξη των πελατών ενώ κατέχει σημαντικότατη εμπειρία στην εκτέλεση χρηματοδοτούμενων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων (13 προγράμματα στο σύνολο) και πλήθος αυτοχρηματοδοτούμενων έργων.

http://www.grecianmagnesite.gr

NORTH AEGEAN SLOPS Ε.Μ.Α.Ε.(Ν.Α.S.)

Η εταιρεία NORTH AEGEAN SLOPS Ε.Μ.Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 ως ατομική επιχείρηση και μετατράπηκε το 2017, σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Η δραστηριότητά της καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, ενώ επεκτείνεται και στο εξωτερικό (Βαλκάνια, Ευρώπη και Μέση Ανατολή) και καλύπτει σήμερα ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συλλογή, αποθήκευση και διαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες σε βιομηχανικές και λιμενικές εγκαταστάσεις, τη διαχείριση και διακίνηση φορτίων.

Η ερευνητική δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται σήμερα στη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και στη συμμετοχή σε νέα δυναμικά επιχειρηματικότητας και έρευνας που ανιχνεύονται, είτε μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη με άλλους φορείς στα αντικείμενα που ειδικεύεται (π.χ. διαχείριση αποβλήτων, εκτέλεση χωματουργικών εργασιών).

http://www.northaegeanslops.gr

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ.)

Ο ερευνητικός οργανισμός που θα αναλάβει μέρος αυτού του έργου είναι το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. Τα μέλη της επιστημονικής αυτής ομάδας έχουν πολυετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και πλήθος σχετικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα βρίσκονται κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας περιβάλλοντος, στην ανακύκλωση/αξιοποίηση βιομηχανικών παρα-προϊόντων, καθώς και στην κατεργασία στερεών τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων.

Συνεργαζόμενο εργαστήριο για την υλοποίηση του παρόντος έργου θα είναι το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων αναλυτικών μεθόδων για την ανάλυση δειγμάτων κυρίως με περιβαλλοντικό και όχι μόνο ενδιαφέρον.

https://www.auth.gr

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ A.E.(ΜΑΘ)

Ο όμιλος εταιρειών της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ A.E. δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην παραγωγή πυριμάχων μαζών και τούβλων, τεχνητής πέτρας, κονιαμάτων καθώς επίσης και στην εμπορία πυρίμαχων υλικών, δομικών και διακοσμητικών υλικών.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία δραστηριοποιείται στη παραγωγή αργιλοπυριτικών πυριμάχων τούβλων και μαζών και στη παραγωγή τεχνητής πέτρας. Στον τομέα της τεχνητής πέτρας η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ στον τομέα των αργιλοπυριτικών πυριμάχων είναι πλέον η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα.

Η εταιρεία έχει εξαιρετικά μεγάλη τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση στο σχεδιασμό, στη παραγωγή αργιλοπυριτικών πυριμάχων τούβλων και μαζών, στη προμήθεια και τον έλεγχο ποιότητας πυριμάχων υλικών, στη τοποθέτηση των πυριμάχων υλικών σε νέα έργα ή σε εργασίες συντήρησης υφιστάμενων πυροδομών καθώς και στην υποστήριξη των προθερμάνσεων.

Στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης εξετάζονται οι ύλες και τα προϊόντα, σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται εργαστηριακές δοκιμές νέων προϊόντων και ελέγχονται οι χαρακτηριστικές τους ιδιότητες, σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ινστιτούτα.

http://mathiosrefractories.com

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης