Το Project
ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Aντικείμενο του έργου είναι η αναλυτική διερεύνηση των κυριοτέρων γεωχημικών και θερμοδυναμικών μεταβλητών, που επηρεάζουν τη διαδικασία της σερπεντινίωσης και η ανάπτυξη και εφαρμογή μιας αντίστροφης διαδικασίας, αναπαριστώντας κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερα τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την αρχική σερπεντινίωση.
Σκοπός και Στόχοι του Έργου

Αναλυτική διερεύνηση των κυριοτέρων γεωχημικών και θερμοδυναμικών μεταβλητών, που επηρεάζουν τη διαδικασία της σερπεντινίωσης

Το γεωχημικό περιβάλλον γένεσης του μαγνησίτη (μητρικό πέτρωμα) είναι υπερβασικό (δουνίτης, που περιέχει ολιβίνη >90%) (Εικ. 1). Στα υπερβασικά πετρώματα συνήθως ο μητρικός δουνίτης βρίσκεται μερικώς ή πλήρως εξαλλοιωμένος, λόγω της κυκλοφορίας του θαλασσινού νερού κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης των οφειολίθων στον στερεό φλοιό της Γης.

Ανάπτυξη και εφαρμογή αντίστροφης διαδικασίας(σερπεντίνης σε δουνίτη)

Με τη διαδικασία αυτή αναμένεται να ελαττωθεί το ποσοστό σερπεντίνη του βιομηχανικού στερεού αποβλήτου, έτσι ώστε το ποσοστό σε ολιβίνη να ανέλθει άνω του 80%, δηλαδή το εξαλλοιωμένο άχρηστο πέτρωμα θα μπορέσει να μετατραπεί εκ νέου σε (χρήσιμο) δουνίτη.
Target 1

Refractory magnesite - olivine masses

Investigation on laboratory and industrial level of the dunite exploitation for refractory magnesite - olivine masses production from waste streams
Target 2

Refractory dunite bricks

Investigation on laboratory and industrial level of the dunite exploitation for refractory dunite bricks production from waste streams
Target 3

Production of high-value products

Investigation on laboratory and industrial level of the dunite exploitation for production of high-value products
Τα νέα μας
Mineralogical and Geochemical Investigation of the Alteration of Ultramafic Magnesite- Hosting Rocks from Gerakini (Chalkidiki, Northern Greece)
First report of Fe inclusions in olivine: olivine from the magnesite-hosting ultramafic rocks of Gerakini, Chalkidiki, Northern Greece

Συνεργάτες

 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε.

  Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ (έτος ιδρύσεως 1959) κατατάσσονται ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς μαγνησίας στον κόσμο και κατέχουν τη θέση του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα στην Ευρώπη...

  Περισσότερα

 • NORTH AEGEAN SLOPS Ε.Μ.Α.Ε.
  NORTH AEGEAN SLOPS Ε.Μ.Α.Ε.

  Η εταιρεία NORTH AEGEAN SLOPS Ε.Μ.Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 ως ατομική επιχείρηση και μετατράπηκε το 2017, σε Ανώνυμη Εταιρεία...

  Περισσότερα

 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Ο ερευνητικός οργανισμός που θα αναλάβει μέρος αυτού του έργου είναι το Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.. Τα μέλη της επιστημονικής αυτής ομάδας...

  Περισσότερα

 • ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ A.E.
  ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ A.E.

  Ο όμιλος εταιρειών της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ A.E. δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στην παραγωγή πυριμάχων μαζών και τούβλων, τεχνητής πέτρας, κονιαμάτων καθώς επίσης και στην εμπορία πυρίμαχων υλικών, δομικών και διακοσμητικών υλικών...

  Περισσότερα

  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης